ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្ថិតនៅខាងលិចជាប់ជើងភ្នំ ព្រះរាជទ្រព្យ ភូមិភ្នំ ឃុំផ្សារដែក ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល សូមថ្វាយប្រគេននិងជូនកម្មវិធីបដិបត្តិវិបស្សានាវគ្គខ្លីគឺចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី០១ដល់ថ្ងៃទី០៧រៀងរាល់ដើមខែនីមួយៗ សូមថ្លែងអំណរគុណនិងជូនបុណ្យកុសលដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីដែលបានបរិច្ចាគទានក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ សម្លេងព្រះធម៌រៀងរាល់យប់ចាប់ពីម៉ោង៨:០០នាទី ដល់ ម៉ោង៩:០០នាទី វិទ្យុ FM១០២.៧០MHzព្រមទាំងឧបត្ថម្ភព្រះសង្ឃអាពាធ។ សូមជូនបុណ្យកុសលដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីដែលបានចូលរួមក្នុងការបរិច្ចាគទានសម្រាប់គិលានភេសជ្ជៈទាន ដល់ព្រះសង្ឃ និង សីលវ័ន្ត សីលវតី ព្រមទាំងភត្តប្រចាំថ្ងៃ សូមរួចចាកទុក្ខគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នា។សូមអនុមោទនា…! បរិច្ចាគទាន៖ លេខទូរសព្ទ៖០១១២៨១២២៥/០៨៦៨៧៧៧៧៩៣ អ៊ីម៉ែលvipassanadhurakphnomatharas@gmail.com ផេក៖ ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្ថិតនៅខាងលិចជាប់ជើងភ្នំ ព្រះរាជទ្រព្យ ភូមិភ្នំ ឃុំផ្សារដែក ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល សូមថ្វាយប្រគេននិងជូនកម្មវិធីបដិបត្តិវិបស្សានាវគ្គខ្លីគឺចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី០១ដល់ថ្ងៃទី០៧រៀងរាល់ដើមខែនីមួយៗ សូមថ្លែងអំណរគុណនិងជូនបុណ្យកុសលដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីដែលបានបរិច្ចាគទានក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ សម្លេងព្រះធម៌រៀងរាល់យប់ចាប់ពីម៉ោង៨:០០នាទី ដល់ ម៉ោង៩:០០នាទី វិទ្យុ FM១០២.៧០MHzព្រមទាំងឧបត្ថម្ភព្រះសង្ឃអាពាធ។ សូមជូនបុណ្យកុសលដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីដែលបានចូលរួមក្នុងការបរិច្ចាគទានសម្រាប់គិលានភេសជ្ជៈទាន ដល់ព្រះសង្ឃ និង សីលវ័ន្ត សីលវតី ព្រមទាំងភត្តប្រចាំថ្ងៃ សូមរួចចាកទុក្ខគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នា។សូមអនុមោទនា…! បរិច្ចាគទាន៖ លេខទូរសព្ទ៖០១១២៨១២២៥/០៨៦៨៧៧៧៧៩៣ អ៊ីម៉ែលvipassanadhurakphnomatharas@gmail.com ផេក៖ ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
សូមរីករាយទស្សនាដោយមេត្រី
ចំណងជើង៖​ អដ្ឋិមានិ ភិក្ខវេ ទាននិ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយទាននេះមាន ៨ យ៉ាង ។ កតមានិ អដ្ឋ ទាន ៨ យ៉ាងតើដូម្តេចខ្លះគឺ

ទានមាន ៨ យ៉ាង

អដ្ឋិមានិ ភិក្ខវេ ទាននិ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយទាននេះមាន ៨ យ៉ាង ។ កតមានិ អដ្ឋ ទាន ៨ យ៉ាងតើដូម្តេចខ្លះគឺ៖

១-អាសជ្ជ ទានំ ទេតិ បុគ្គលឲ្យទាន ព្រោះបានចាត់ចែងទុកស្រេច ។

អដ្ឋកថាៈ ដោយសេចក្តីថា បុគ្គលខ្លះឲ្យទានព្រោះបានជួបប្រទះគឺស្រាប់តែបានឃើញបដិគ្គាហកមកដល់ និមន្តឲ្យលោកគង់មួយភ្លែត ធ្វើសកា្ករៈហើយ ទើបប្រគេននូវទេយ្យធម៌ រមែងមិនលំបាកចិត្តថានឹងឲ្យ ។

២-ភយា ទានំ ទេតិ ឲ្យទានព្រោះភ័យ ។

អដ្ឋកថាៈ គឺព្រោះខ្លាចគេគរហានិន្ទាថា បុគ្គលនេះជាអ្នកមិនឲ្យទាន ឬ ព្រោះខ្លាចអបាយភូមិ ។

៣-អទាសិ មេតិ ទានំ ទេតិ ឲ្យទានដោយគិតថា គេបានឲ្យដល់អាត្មាអញ ។

អដ្ឋកថាៈ ដោយ សេចក្តីថា ឲ្យទានដោយគិតថា បុគ្គលនេះធ្លាប់បានឲ្យវត្ថុនេះដល់អាត្មាអញក្នុងកាលមុន ។

៤-ទស្សតិ មេតិ ទានំ ទេតិ ឲ្យទានដោយគិតថា គេនឹងឲ្យទានដោយគិតថា បុគ្គលនេះនឹងឲ្យវត្ថុនេះដល់អាត្មាអញ ក្នុងអនាគត ។

៥-សាហុ ទានន្តិ ទានំ ទេតិ ឲ្យទានដោយគិតថា ទានជាការប្រពៃ ។

អដ្ឋកថាៈ ដោយសេចក្តីថាឲ្យទានដោយគិតថា ដែលឈ្មោះថាទាន រមែងញ៉ាំង ប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេច គឺថាជាការល្អប្រពៃ ដែលបណ្ឌិតទាំងឡាយ មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើម សរសើរ ហើយ ។

៦-អហំ បចាមិ ឥមេ ន បចន្តិ នារហាមិ

បចន្តោ អបចន្តានំ ទានំ ន ទាតុន្តិ ទាតុន្តិ ទេតិ

ឲ្យទានដោយគិតថា យើងចម្អិន បុគ្គលទាំងឡាយនេះចម្អិនមិនបានអាត្មា

អញ កាលចម្អិនបានមិនគួរថា មិនឲ្យទានដល់បុគ្គលដែលមិនអាចចម្អិនបាននោះឡើយ ។

៧-ឥមំ មេ ទានំ ទទតោ កល្យាណោ

កិត្តិសន្ទោអព្ភុគ្គចឆតីតិ ទានំ ទេតិ ឲ្យទានដោយថា កាលបើអាត្មាអញនូវទាននោះ កិត្តិសព្ទដ៏ពិរោះរមែងខ្ចរខ្ចាយទៅ ។

៨-ចិត្តាលង្ការចិត្តបរិក្ខារត្ថំ ទានំ ទេតិ

ឲ្យទានដើម្បីជាគ្រឿងប្រដាប់នៃចិត្ត និង ដើម្បីប្រដាប់តាក់តែងចិត្ត ក្នុងសមថៈ និងក្នុងវិបស្សនា ព្រោះថា ទាន រមែងធ្វើចិត្តឲ្យទន់ភ្លន់ ទាំងអ្នកឲ្យទាំងអ្នកទទួល ។ អ្នកដែលទទួលទាន រមែងមានចិត្តទន់ភ្លន់ចិត្តល្អថា ម្ចាស់ទានបានឲ្យហើយ ចំណែកបុគ្គលអ្នកឲ្យទានវិញ ក៏រមែងមានចិត្តទន់ភ្លន់ថា យើងបានឲ្យទានហើយ ព្រោះហេតុនោះឯង ទើបលោកពោលថា ការហ្វឹកហាត់ចិត្តដែលនៅមិនទាន់ហ្វឹកហាត់ ដោយការឲ្យទាន ។

សមដូចព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ថា

អទន្តទមនំ ទានំ អទានំ ទន្តទូសកំ

អនេន បិយវាចេន ឱណមន្តិ នមន្តិ ច ។

ការឲ្យទាន ជាគ្រឿងហ្វឹកហាត់ទូន្មានចិត្តដែលនៅមិនទាន់បានទូន្មានការមិនឲ្យទាន ជាគ្រឿងប្រទូសរ៉ាយ ចិត្តដែលបានទូន្មានហើយ ជនទាំងឡាយដែលមានចិត្តទន់ភ្លន់ និង មានចិត្តបង្អោន ដោយបិយវាចានេះឯង ។

ក្នុងបណ្តាការឲ្យទានទាំង៨ ប្រការនេះ ការឲ្យដើម្បីប្រដាប់តាក់តែងចិត្ត បានដល់ការឲ្យទានទី ៨ តែប៉ុណ្ណោះ ជាការឲ្យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ។

ក្នុងអដ្ឋកថាទានសូត្រ អង្គុយត្តរនិកាយសត្តកនិបាត បានសម្តែងថា ទានដែលជាគ្រឿងប្រដាប់តាក់តែងចិត្តនេះឯង គឺជាទានដែលប្រកបដោយសមថៈនិង វិបស្សនាដូច្នោះ ទើបញ៉ាំងឈាននិងអរិយមគ្គឲ្យកើតឡើង បដិសន្ធិក្នុងព្រហ្មលោក ជាព្រះអនាគាមី នេះជាទានមានផល ច្រើន មានអានិសង្សច្រើន ។

(ទានវគ្គ បឋមទានសូត្រ (បិដកលេខ ៤៨ ទំព័រ ១៦០))

———————————

អនុមោទនា ព្រះសង្ឃ សីលវន្ត សីលវតី និងសិក្ខាកាមយោគាវចរបដិបត្តិវិបស្សនាវគ្គខ្លី និមន្ត-អញ្ជើញគោចរបិណ្ឌបាតភត្តថ្ងៃត្រង់ នាវារភត្តក្នុងថ្ងៃអាទិត្យ ១០ កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ។

ថ្វាយ-ប្រគេន-ជូនបុណ្យធម្មមិត្តគ្រប់រូប !

ចែករំលែកទៅបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នក៖

ប្រភេទស្រដៀងគ្នា

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ​

សូមចុចទីនេះ!ដើម្បីបរិច្ចាគទានដល់ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៖

សូមចុចទីនេះ!ដើម្បីបរិច្ចាគទានដល់ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៖