ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្ថិតនៅខាងលិចជាប់ជើងភ្នំ ព្រះរាជទ្រព្យ ភូមិភ្នំ ឃុំផ្សារដែក ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល សូមថ្វាយប្រគេននិងជូនកម្មវិធីបដិបត្តិវិបស្សានាវគ្គខ្លីគឺចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី០១ដល់ថ្ងៃទី០៧រៀងរាល់ដើមខែនីមួយៗ សូមថ្លែងអំណរគុណនិងជូនបុណ្យកុសលដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីដែលបានបរិច្ចាគទានក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ សម្លេងព្រះធម៌រៀងរាល់យប់ចាប់ពីម៉ោង៨:០០នាទី ដល់ ម៉ោង៩:០០នាទី វិទ្យុ FM១០២.៧០MHzព្រមទាំងឧបត្ថម្ភព្រះសង្ឃអាពាធ។ សូមជូនបុណ្យកុសលដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីដែលបានចូលរួមក្នុងការបរិច្ចាគទានសម្រាប់គិលានភេសជ្ជៈទាន ដល់ព្រះសង្ឃ និង សីលវ័ន្ត សីលវតី ព្រមទាំងភត្តប្រចាំថ្ងៃ សូមរួចចាកទុក្ខគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នា។សូមអនុមោទនា…! បរិច្ចាគទាន៖ លេខទូរសព្ទ៖០១១២៨១២២៥/០៨៦៨៧៧៧៧៩៣ អ៊ីម៉ែលvipassanadhurakphnomatharas@gmail.com ផេក៖ ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្ថិតនៅខាងលិចជាប់ជើងភ្នំ ព្រះរាជទ្រព្យ ភូមិភ្នំ ឃុំផ្សារដែក ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល សូមថ្វាយប្រគេននិងជូនកម្មវិធីបដិបត្តិវិបស្សានាវគ្គខ្លីគឺចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី០១ដល់ថ្ងៃទី០៧រៀងរាល់ដើមខែនីមួយៗ សូមថ្លែងអំណរគុណនិងជូនបុណ្យកុសលដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីដែលបានបរិច្ចាគទានក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ សម្លេងព្រះធម៌រៀងរាល់យប់ចាប់ពីម៉ោង៨:០០នាទី ដល់ ម៉ោង៩:០០នាទី វិទ្យុ FM១០២.៧០MHzព្រមទាំងឧបត្ថម្ភព្រះសង្ឃអាពាធ។ សូមជូនបុណ្យកុសលដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីដែលបានចូលរួមក្នុងការបរិច្ចាគទានសម្រាប់គិលានភេសជ្ជៈទាន ដល់ព្រះសង្ឃ និង សីលវ័ន្ត សីលវតី ព្រមទាំងភត្តប្រចាំថ្ងៃ សូមរួចចាកទុក្ខគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នា។សូមអនុមោទនា…! បរិច្ចាគទាន៖ លេខទូរសព្ទ៖០១១២៨១២២៥/០៨៦៨៧៧៧៧៩៣ អ៊ីម៉ែលvipassanadhurakphnomatharas@gmail.com ផេក៖ ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
សូមរីករាយទស្សនាដោយមេត្រី
ចំណងជើង៖​ ព្រះសាសនមុនី ហ៊ឹម ប៊ុនធឿន ធម្មត្ថេរោ និមន្តជាព្រះឧបជ្ឈាយាចារ្យ “បំបួសកុលបុត្រ និងឧបសម្បទា”

━━━━━━✥◈✥━━━━━━

នាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ ៥ កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣នេះ ព្រះសាសនមុនី មហាកម្មដ្ឋានាចរិយ ហ៊ឹម ប៊ុនធឿន ធម្មត្ថេរោ ប្រធានពុទ្ធមណ្ឌវិបស្សនាធុរៈ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និមន្តជាព្រះឧបជ្ឈាយ៍បំបួសកុលបុត្រជាសាមណេរ ៦ អង្គ និងឧបសម្បទាភជាភិក្ខុភាវ ៣ អង្គ (សរុបចំនួន ៩ អង្គ) នៅពទ្ធសីមាពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

នៅក្នុងការបំបួសកុលបុត្រ និងឧបសម្ប័ទនេះ បព្វជ្ជា ការបួសមាន ២ ប្រភេទគឺ÷

១- ពាហិរប្បព្វជ្ជា ការបួសតាមលទ្ធិក្រៅពីព្រះពុទ្ធសាសនា ដូចយ៉ាងបួសជា តាបស ឥសី បរិព្វាជក និគ្រន្ថតិរ្ថិយ ជាដើម ជាកម្មវាទី ប្រកាន់ជឿថា មានកម្មនឹងផលនៃកម្មក៏មាន, ជាអធម្មវាទី ប្រកាន់ជឿថា ឥតមានកម្ម នឹងផលនៃកម្មក៏មាន។

២- ពុទ្ធសាសនប្បព្វជ្ជា ការបួសតាមព្រះពុទ្ធសាសនា គឺបួសជាសាមណេរ ឬសាមណេរីរួចហើយទើប

សូមឧបសម្បទាបំពេញផ្នួសជាភិក្ខុ ឬជាភិក្ខុនីតទៅទៀត (តាមធម៌វិន័យរបស់ព្រះ)។

ឧបសម្បទា ការបំពេញផ្នួសជាភិក្ខុ ឬភិក្ខុនី មាន ៨ យ៉ាងគឺ:

១- ឯហិភិក្ខូបសម្បទា ការបួសជាភិក្ខុដោយ

ត្រឹមតែព្រះពុទ្ធវាចាថា ឯហិភិក្ខុ “អ្នកចូលជាភិក្ខុមក !…” តែប៉ុណ្ណេះក៏បានឡើងជាភិក្ខុភាវៈ ។

២- សរណគមនូបសម្បទា ការបួសជាភិក្ខុដោយត្រឹមតែព្រះថេរៈអ្នកបំបួសប្រាប់ព្រះត្រៃសរណគមន៍ឲ្យថាតាមប៉ុណ្ណោះ ក៏បានឡើងជាភិក្ខុភាវៈ។

៣- ឱវាទប្បដិគ្គហណូបសម្បទា ការបួសជាភិក្ខុដោយត្រឹមតែទទួលគោរពតាមព្រះបរមពុទ្ធោវាទ

ប៉ុណ្ណោះ ហើយព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យបានជាភិក្ខុភាវៈ (ចំពោះឧបសម្បទានៃព្រះមហាកស្សបត្ថេរ)។

៤- បញ្ហាព្យាករណូបសម្បទា ការបួសជាភិក្ខុដោយត្រឹមតែការដោះស្រាយបញ្ហាដែលព្រះសព្វញ្ញុពុទ្ធទ្រង់សួរប៉ុណ្ណោះ ក៏បានឡើងជាភិក្ខុភាវៈ (ចំពោះឧបសម្បទានៃសោបាកសា-មណេរមានអាយុ ៧ ឆ្នាំ ដែលបានដោះស្រាយពុទ្ធបញ្ហាទាក់ទងដោយ អសុភ ១០ ដែលជាវិស័យនៃសព្វញ្ញុតញ្ញាណ ហើយព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យឡើងជាភិក្ខុ)។

៥- អដ្ឋគរុធម្មប្បដិគ្គហណូបសម្បទា ការបួសជាភិក្ខុនីដោយត្រឹមតែការទទួលកាន់គរុធម៌ ៨

ប្រការសម្រាប់ភិក្ខុនីប៉ុណ្ណោះ ហើយព្រះសម្ពុទ្ធក៏ទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យបានជាភិក្ខុនី (ចំពោះឧបសម្បទានៃព្រះនាងមហាបជាបតិគោតមី ពុទ្ធមាតុច្ឆា)។

៦- ទូតេនូបសម្បទា ការបួសជាភិក្ខុនី ដោយត្រឹមតែការប្រើបម្រើទៅប្រាប់ប៉ុណ្ណោះ ព្រះសម្ពុទ្ធ ក៏ទ្រង់

អនុញ្ញាតឲ្យបានជាភិក្ខុនី (ចំពោះឧបសម្បទានៃស្ដ្រីគណិកាឈ្មោះអឌ្ឍកាសី។

៧- អដ្ឋវាចិកូបសម្បទា ការបួសជាភិក្ខុនី ដោយកម្មវាចា ៨ គឺខាងភិក្ខុនីសង្ឃសូត្រញត្តិ ចតុត្ថកម្មវាចា ១

លើក ខាងភិក្ខុសង្ឃសូត្រញត្តិចតុត្ថកម្ម ១ លើក រួមជា ២ លើក ត្រូវជាកម្មវាចា ៨ សង្កាត់(ហៅថា ឧភតោ ឧបសម្បន្នា មានសិទ្ធិខ្ពស់ជាងភិក្ខុនី ឯកតោ ឧបសម្បន្នា។

៨- ញត្តិចតុត្ថកម្មូបសម្បទា ការបួសជាភិក្ខុ ឬភិក្ខុនី ដោយការសូត្រញត្តិចតុត្ថកម្មចប់ស្រេចគឺសូត្រញត្តិ

១ ចប់ សូត្រអនុស្សាវនា ៣ ចប់។ (ភិក្ខុនីដែលបួសដោយវិធីញត្តិចតុត្ថកម្មូបសម្បទា បែបនេះហៅថា ឯកតោ ឧបសម្បន្នា )។

(ឯកសារ សម្ដេច ជួន ណាត ព.ស.២៥០០)។

ក្រោយពីពិធីបំបួស និងឧបសម្ប័ទរួចមក ព្រះសាសនមុនី ក៏បានប្រទានឱវាទផ្តាំផ្ញើដល់នវសាមណេរ-ភិក្ខុ ដែលទើបបួសថ្មី ត្រូវមានវត្តប្រណិប័តន៍សិក្សារៀនសូត្រ ទ្រទ្រង់ បដិបត្តិតាមព្រះពុទ្ធវចនៈឲ្យបានផូរផង់ប្រច័ក កុំបួសគ្រាន់តែចិញ្ចឹមជីវិត ត្រូវមានយោនិសោមនសិការ សតិ សម្បជញ្ញៈ ហិរិ និងឱត្តប្បៈ កិច្ចដែលអាត្មាបួសនេះ គឺត្រូវសិក្សាត្រៃសិក្ខា សីល សមាធិ បញ្ញា និងត្រូវគោរពប្រណិប័តន៍ចំពោះគ្រូឧបជ្ឈាយាចារ្យ និងឧបសម្បទាចារ្យ ព្រះថេរានុត្ថេរៈតាមលំដាប់វស្សាផងដែរ ។

សូមថ្វាយ-ប្រគេន-ជូនបុណ្យបំបួសកុលបុត្រ និងឧបសម្បទាដល់ធម្មមិត្តគ្រប់រូប និងសព្វសត្វ បានជាបច្ច័យរួចចាកទុក្ខ អវសានជាតិ សូមបានដល់នូវព្រះនិព្វាន ។ អនុមោទនា សាធុ សាធុ សាធុ !

ចែករំលែកទៅបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នក៖

ប្រភេទស្រដៀងគ្នា

ព្រះសាសនមុនី ហ៊ឹម ប៊ុនធឿន ធម្មត្ថេរោ អគ្គមហាឧបាសិកា មហាសទ្ធម្មជោតិកធជៈ សុខ អ៉ីម និងពុទ្ធបរិស័ទ និមន្ត-អញ្ជើញបំពេញកិច្ចវេរភត្តាហារ និងរាប់បាត ប្រគេន-ជូនព្រះសង្ឃ សីលវន្ត និងសីលវតី

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ​

សូមចុចទីនេះ!ដើម្បីបរិច្ចាគទានដល់ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៖

សូមចុចទីនេះ!ដើម្បីបរិច្ចាគទានដល់ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៖