ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្ថិតនៅខាងលិចជាប់ជើងភ្នំ ព្រះរាជទ្រព្យ ភូមិភ្នំ ឃុំផ្សារដែក ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល សូមថ្វាយប្រគេននិងជូនកម្មវិធីបដិបត្តិវិបស្សានាវគ្គខ្លីគឺចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី០១ដល់ថ្ងៃទី០៧រៀងរាល់ដើមខែនីមួយៗ សូមថ្លែងអំណរគុណនិងជូនបុណ្យកុសលដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីដែលបានបរិច្ចាគទានក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ សម្លេងព្រះធម៌រៀងរាល់យប់ចាប់ពីម៉ោង៨:០០នាទី ដល់ ម៉ោង៩:០០នាទី វិទ្យុ FM១០២.៧០MHzព្រមទាំងឧបត្ថម្ភព្រះសង្ឃអាពាធ។ សូមជូនបុណ្យកុសលដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីដែលបានចូលរួមក្នុងការបរិច្ចាគទានសម្រាប់គិលានភេសជ្ជៈទាន ដល់ព្រះសង្ឃ និង សីលវ័ន្ត សីលវតី ព្រមទាំងភត្តប្រចាំថ្ងៃ សូមរួចចាកទុក្ខគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នា។សូមអនុមោទនា…! បរិច្ចាគទាន៖ លេខទូរសព្ទ៖០១១២៨១២២៥/០៨៦៨៧៧៧៧៩៣ អ៊ីម៉ែលvipassanadhurakphnomatharas@gmail.com ផេក៖ ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្ថិតនៅខាងលិចជាប់ជើងភ្នំ ព្រះរាជទ្រព្យ ភូមិភ្នំ ឃុំផ្សារដែក ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល សូមថ្វាយប្រគេននិងជូនកម្មវិធីបដិបត្តិវិបស្សានាវគ្គខ្លីគឺចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី០១ដល់ថ្ងៃទី០៧រៀងរាល់ដើមខែនីមួយៗ សូមថ្លែងអំណរគុណនិងជូនបុណ្យកុសលដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីដែលបានបរិច្ចាគទានក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ សម្លេងព្រះធម៌រៀងរាល់យប់ចាប់ពីម៉ោង៨:០០នាទី ដល់ ម៉ោង៩:០០នាទី វិទ្យុ FM១០២.៧០MHzព្រមទាំងឧបត្ថម្ភព្រះសង្ឃអាពាធ។ សូមជូនបុណ្យកុសលដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីដែលបានចូលរួមក្នុងការបរិច្ចាគទានសម្រាប់គិលានភេសជ្ជៈទាន ដល់ព្រះសង្ឃ និង សីលវ័ន្ត សីលវតី ព្រមទាំងភត្តប្រចាំថ្ងៃ សូមរួចចាកទុក្ខគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នា។សូមអនុមោទនា…! បរិច្ចាគទាន៖ លេខទូរសព្ទ៖០១១២៨១២២៥/០៨៦៨៧៧៧៧៩៣ អ៊ីម៉ែលvipassanadhurakphnomatharas@gmail.com ផេក៖ ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
សូមរីករាយទស្សនាដោយមេត្រី
ចំណងជើង៖​ បិណ្ឌទី ១០ សម្តែងដោយ៖ ព្រះមុនីចរិយាវង្ស ហ៊ុន ខេមរា

ថ្ងៃនេះ គឺជាពិធីសូត្រមន្តចម្រើនព្រះបរិត្ត និងសម្តែងព្រះធម៌ទេសនា វេនបិណ្ឌទី ១០ សម្តែងដោយ៖ ព្រះមុនីចរិយាវង្ស ហ៊ុន ខេមរា

ម្ចាស់ដើមវេនប្រចាំឆ្នាំ មានរាយព្រះនាម និងនាមដូចខាងក្រោម៖

– ព្រះធម្មាចារ្យ អៀប សំអូន ព្រមទាំងញាតិព្រះធម៌

– ឯកឧត្តម សំ សម្បត្តិ លោកជំទាវ សំ សុខន ព្រមទាំងបងប្អូន-កូន-ចៅ

– ឯកឧត្តម សួ រស្មី និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងបុត្រ

– ឯកឧត្តម នីម ដា និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងបុត្រ

– ឯកឧត្តម ប៉ា ប៉េងហុក និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងបុត្រ

– លោកជំទាវឧបាសិកា វិន ខេង ព្រមទាំងបុត្រ

– មហាឧបាសិកា សៀក ហៀក ព្រមទាំងបុត្រ និងចៅ

– លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ហុង ចិន្តា អ្នកស្រី សុខ ឡាក់ ព្រមទាំងបុត្រ (ភ្នំពេញ)

– លោកគ្រូ ញ៉ែម សុភារ៉ា និងភរិយា ព្រមទាំងបុត្រ

– សីលវន្ត ហ៊ុយ ហ៊ន ឧបាសិកា បាន រ៉ុន និងក្រុមញាតិ (ចំការលើ-បារាយណ៍)

– ឧបាសិកា ទិត្យ រដ្ឋា ព្រមទាំងបុត្រ ភ្នំពេញ

– លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត យោល ស៊ីថា ព្រមទាំងបុត្រ ភ្នំពេញ

– លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត សៀង ដាលីន និងស្វាមី ព្រមទាំងបុត្រ ភ្នំពេញ

– ឧបាសិកា តុង ប៉េងហុង ព្រមទាំងបុត្រ

– លោកស្រី សៀង ដាលីន និងស្វាមី ព្រមទាំងបុត្រ និងចៅ

– សីលវតី អ៊ុ ណុល ព្រមទាំងបុត្រ និងចៅ

– សីលវតី ហែម រ៉ុន ព្រមទាំងបុត្រ និងចៅ

– លោក ស៊ឹម ចាន់ អ្នកស្រី ប៊ូ នក្ខតរា ព្រមទាំងបុត្រ

– អ្នកស្រី ទ្រី វន្នី និងស្វាមី ព្រមទាំងបុត្រ

– ឧបាសក កែវ នួន ឧបាសិកា ស៊ូ សុខា ព្រមទាំងបុត្រ

– ឧបាសក ឡុង វណ្ណនី ឧបាសិកា ពុទ្ធារី ព្រមទាំងបុត្រ

– ឧបាសក ចាន់ រិទ្ធិ ឧបាសិកា ហាក់ ឌីណា ព្រមទាំងបុត្រ

– សីលវតី គិន ភីយ៉ា ព្រមទាំងកូនចៅ សិស្សគណ និងក្រុមញាតិព្រះធម៌

– លោក ហូសុង បញ្ញា លោកស្រី វង្ស អមរាទេវី ព្រមទាំងបុត្រ

– លោក ប៊ូ វិរៈ ឧបាសិកា សុគន្ធី កំពង់ចាម

– សីលវតី ជួន ស៊ីនួន ព្រមទាំងបុត្រ-ចៅ ភ្នំពេញ

– សីលវតី ហ៊ុល នាងរ័ត្ន ព្រមទាំងបុត្រ

– សីលវតី អ៊ឹម ង៉ែត ព្រមទាំងបុត្រ

– សីលវតី អ៊ុយ សុខា ព្រមទាំងបុត្រ

– លោក សេង សុផល ឧបាសិកា ប៊ូ វិមាន ព្រមទាំងបុត្រ

– លោក ប៊ូ រតនា ឧបាសិកា ហន ស៊ីវន ព្រមទាំងបុត្រ

– លោក សេង សាយ័ណ្ហ ឧបាសិកា ចាតុទ្ទសី ព្រមទាំងបុត្រ

– លោក សេង សីហៈ អ្នកស្រី កន្និដ្ឋា

– សីលវន្ត ឈួន ប៊ូ ព្រមទាំងកូនចៅ និងក្រុមញាតិ ព្រែកតាទែន

– សីលវន្ត ជា ខេង ព្រមទាំងកូនចៅ និងក្រុមញាតិ ព្រែកតាទែន

– សីលវន្ត ប៊ុត ឆន សីលវតី ស៊ុន ជាន ព្រមទាំងបុត្រ និងចៅ

– សីលវន្ត ស៊ុ ឌឿង ឧបាសិកា ស្រី ណាត ព្រមទាំងកូនចៅ និងក្រុមញាតិ បារាយណ៍

– សីលវន្ត ប៉ែន លី ព្រមទាំងបុត្រ និងចៅ

– សីលវតី ជួន បុប្ផា ព្រមទាំងបុត្រ និងចៅ (ភ្នំពេញ)

– សីលវតី លី ឈុនហ៊ាង ព្រមទាំងបុត្រ និងចៅ

– សីលវន្ត ហ៊ុន ម៉ាច ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារកូនចៅ និងញាតិព្រះធម៌ ឃុំកាត់ភ្លុក ស្រុកបរសេដ្ឋ

– សីលវន្ត ប៉ាត សូត ព្រមទាំងបុត្រ និងចៅ

– សីលវន្ត នង ទូច សីលវតី នង ចាន់ថន ព្រមទាំងកូនចៅ ភ្នំពេញ

– ក្រុមពុទ្ធបរិស័នៅតាំងគោក កំពង់ធំ និងរាជធានីភ្នំពេញ

– ក្រុមពុទ្ធបរិស័ទ លី គីមហ័ង នៅ រាជធានីភ្នំពេញ

– ក្រុមពុទ្ធបរិស័ទ នៅកំពង់ហ្វួង ស្រុកពញាឮ

ថ្វាយ-ប្រគេន-ជូនបុណ្យធម្មមិត្តគ្រប់រូប ! អនុមោទនា !!!

—————————————

រសៀលថ្ងៃច័ន្ទ ៩ រោច ខែភទ្របទ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦

ប្រភព​ចេញពី facebook ផេក : ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ចែករំលែកទៅបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នក៖

ប្រភេទស្រដៀងគ្នា

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ​

សូមចុចទីនេះ!ដើម្បីបរិច្ចាគទានដល់ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៖

សូមចុចទីនេះ!ដើម្បីបរិច្ចាគទានដល់ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៖