ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្ថិតនៅខាងលិចជាប់ជើងភ្នំព្រះរាជទ្រព្យភូមិភ្នំ ឃុំផ្សារដែក ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល។ សូមថ្វាយប្រគេននិងជូនកម្មវិធីបដិបត្តិវិបស្សានាវគ្គខ្លីគឺចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី០១ដល់ថ្ងៃទី០៧រៀងរាល់ដើមខែនីមួយៗ សូមថ្លែងអំណរគុណនិងជូនបុណ្យកុសលដល់ពុទ្ធបរិស័ទ គ្រប់ទិសទីដែលបានបរិច្ចាគទានក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសម្លេងព្រះធម៌រៀងរាល់យប់ចាប់ពីម៉ោង៨:០០នាទី ដល់ ម៉ោង៩:០០នាទី វិទ្យុ FM១០២.៧០MHzព្រមទាំងឧបត្ថម្ភព្រះសង្ឃអាពាធ។ សូមជូនបុណ្យកុសលដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីដែលបានចូលរួមក្នុងការបរិច្ចាគទានសម្រាប់គិលានភេសជ្ជៈទានដល់ព្រះសង្ឃ និង សីលវ័ន្ត សីលវតី ព្រមទាំងភត្តប្រចាំថ្ងៃ សូមរួចចាកទុក្ខគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នា។សូមអនុមោទនា…! បរិច្ចាគទាន លេខទូរសព្ទ៖០១១ ២៨ ១២ ២៥ / ០៨៦ ៨៧ ៧៧ ៧៩៣​ អ៊ីម៉ែល៖vipassanadhurakphnomatharas@gmail.com  ផេក៖ ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្ថិតនៅខាងលិចជាប់ជើងភ្នំព្រះរាជទ្រព្យ ភូមិភ្នំ ឃុំផ្សារដែក ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល។ សូមថ្វាយប្រគេននិងជូនកម្មវិធីបដិបត្តិវិបស្សានាវគ្គខ្លីគឺចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី០១ដល់ថ្ងៃទី០៧រៀងរាល់ដើមខែនីមួយៗ សូមថ្លែងអំណរគុណនិងជូនបុណ្យកុសលដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីដែលបានបរិច្ចាគទានក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ សម្លេងព្រះធម៌រៀងរាល់យប់ចាប់ពីម៉ោង៨:០០នាទី ដល់ ម៉ោង៩:០០នាទី វិទ្យុ FM១០២.៧០MHzព្រមទាំងឧបត្ថម្ភព្រះសង្ឃអាពាធ។ សូមជូនបុណ្យកុសលដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីដែលបានចូលរួមក្នុងការបរិច្ចាគទានសម្រាប់គិលានភេសជ្ជៈទាន ដល់ព្រះសង្ឃ និង សីលវ័ន្ត សីលវតី ព្រមទាំងភត្តប្រចាំថ្ងៃ សូមរួចចាកទុក្ខគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នា។សូមអនុមោទនា…! បរិច្ចាគទាន៖ លេខទូរសព្ទ៖០១១២៨១២២៥/០៨៦៨៧៧៧៧៩៣ អ៊ីម៉ែលvipassanadhurakphnomatharas@gmail.com  ផេក៖ ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្ថិតនៅខាងលិចជាប់ជើងភ្នំព្រះរាជទ្រព្យ ភូមិភ្នំ ឃុំផ្សារដែក ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល។ សូមថ្វាយប្រគេននិងជូនកម្មវិធីបដិបត្តិវិបស្សានាវគ្គខ្លីគឺចាប់ផ្តើម ពីថ្ងៃទី០១ដល់ថ្ងៃទី០៧រៀងរាល់ដើមខែនីមួយៗ សូមថ្លែងអំណរគុណនិងជូនបុណ្យកុសលដល់ពុទ្ធបរិស័ទ គ្រប់ទិសទីដែលបានបរិច្ចាគទានក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ សម្លេងព្រះធម៌រៀងរាល់យប់ ចាប់ពីម៉ោង៨:០០នាទី ដល់ ម៉ោង៩:០០នាទី វិទ្យុFM១០២.៧០MHzព្រមទាំងឧបត្ថម្ភព្រះសង្ឃអាពាធ។ សូមជូនបុណ្យកុសលដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទី ដែលបានចូលរួមក្នុងការបរិច្ចាគទានសម្រាប់គិលានភេសជ្ជៈទាន ដល់ព្រះសង្ឃ និង សីលវ័ន្ត សីលវតី ព្រមទាំងភត្តប្រចាំថ្ងៃ សូមរួចចាកទុក្ខគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នា។ សូមអនុមោទនា…! បរិច្ចាគទាន៖ លេខទូរសព្ទ៖០១១២៨១២២៥/០៨៦៨៧៧៧៧៩៣ អ៊ីម៉ែល៖vipassanadhurakphnomatharas@gmail.com  ផេក៖ ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
hulviseth
ពត៌មានថ្មីៗ

ព្រះមុនីចរិយាវង្ស និងព្រះគ្រូឋិតធម្មរង្សី

ពត៌មានថ្មីៗ

វេនបិណ្ឌទី១១៖ បង្សុកូល

ពត៌មានថ្មីៗ

ថ្ងៃនេះ គឺជាពិធីសូត្រមន្តចម្រើនព្រះបរិត្ត

ពត៌មានថ្មីៗ

ព្រះរតនសត្ថា សែម

ពត៌មានថ្មីៗ

សូត្រមន្តចម្រើនព្រះបរិត្ត និងសម្តែងព្រះធម៌ទេសនា

ពត៌មានថ្មីៗ

វេរភត្តាហារ និងរាប់បាតប្រគេនព្រះសង្ឃ

ពត៌មានថ្មីៗ

នារសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៥

ពត៌មានថ្មីៗ

នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៥

ពត៌មានថ្មីៗ

វេរភត្ត បង្សុកូល

ពត៌មានថ្មីៗ

សូមអនុមោទនា ពិធីសូត្រមន្ត

ពត៌មានថ្មីៗ

ពិធីសូត្រមន្តចម្រើនព្រះបរិត្ត និងសម្តែងព្រះធម៌ទេសនា

ពត៌មានថ្មីៗ

នាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ១

ពត៌មានថ្មីៗ

ទិដ្ឋភាពពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សំឡេងព្រះធម៌ (វីដេអូ)

សំណុំវិដេអូ 7

វិដេអូថ្មី
សំឡេងព្រះធម៌ (វីដេអូ)

សំណុំវិដេអូ 2

ពិបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ
សៀវភៅធម៌ផ្សេងៗ
សមថវិបស្សនា និងអភិធម្ម
សៀវភៅធម៌ផ្សេងៗ

សូមចុចlink ខាងក្រោមនេះដើម្បីចូលមើលសៀវភៅទាំងអស់

ព្រះវិន័យបិដក
ព្រះវិន័យបិដក
វិដេអូថ្មី
សំឡេងព្រះធម៌ (វីដេអូ)

សំណុំវិដេអូ 1

ធុត្តង្គ

ចង្ក្រម នាព្រឹកថ្ងៃ២

ធុត្តង្គ

កិច្ចបដិបត្តិធុតង្គវត្តនាសាយណ្ហសម័យ, ថ្ងៃ២

ធុត្តង្គ

ប្រារព្ធចំពោះព្រះតិស្សត្ថេរ អ្នកនៅក្នុងញកភ្នំ

វិក្រឹត្យការ

បុច្ឆា-វិសជ្ជនា អង្គសិក្ខាសាលា

វិក្រឹត្យការ

បិទវគ្គវិក្រិត្យការគរុកោសល្យវិបស្សនា និងអង្គសិក្ខាសាលា

វិប្បសនា

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគត រំពឹងរកមិនឃើញសភាវៈដទៃ

ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនា

ខេត្តសៀមរាប មានចំនួន

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ​